Kozmetička stolica ORGANIC sedlo

1022A

Kozmetička stolica ORGANIC bez naslona,podizanje 62/78,dimenzija 48x28x48,moguće tri boje,bijela,zelena,crna.

KATALOG:Cijena: 1.100,00 kn

Fotografije

organic_1022a